Tuinrenovatie Eelde

11 januari 2013
Bij deze particuliere tuin in Eelde zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd : Voorbereidende werkzaamheden De beplantingsvakken zijn schoongemaakt, het afval is afgevoerd, behalve de struiken en planten die hergebruikt konden worden. De verhardingen die niet in de plannen waren opgenomen zijn verwijderd. De vijver in de voortuin is ook verwijderd. Verhardingen Er is een zandbed aangebracht onder de verhardingen met een dikte van 15 cm. Er is een klinkerverharding aangebracht op een van te voren verdicht zandbed. De verhardingen van cobblestones zijn opgesloten d.m.v. betonnen opsluitbanden. Beplantingen De opgeschoonde plantvakken zijn volgens tuinplan ingeplant met heesters, hagen en vaste planten. Daarbij zijn er 6 bomen met boompalen en banden aangebracht. Gazon Nadat de bovengrond was verkruimeld werden de vakken onderprofiel afgewerkt, zaaiklaar gemaakt en ingezaaid met een gazonmengsel. Daarna werd het graszaad ondergewerkt en gerold. Voorzieningen Het hout werd geleverd om trelliswanden neer te zetten Een grondkabel van 35 meter is aangebracht in een van te voren aangebrachte sleuf. Op de afgesproken plek is een fietsenstandaard geleverd en geplaatst. Afronding Na afloop van de werkzaamheden werden de plantvakken afgewerkt en het afval opgeruimd en van het terrein verwijderd.